• LÃNG MẠN
  ước mơ
 • TÌNH YÊU
  Anh ơi em...
 • VÀ CHÚNG TA
  Aha
 • DA LAT
  đà lạt là thành phố trên cao nguyên
 • vinh ha long
  DI SẢN TỰ NHIÊN THẾ GIỚI
 • ĐỘNG PHONG NHA
  di sản tự nhiên
 • cảng nhà rồng
  nơi bác đi tìm đường cứu nước
 • HOA LỘC VỪNG
  VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN
 • XỨ SỞ MẶT TRỜI MỌC
  Biểu tượng xứ hoa đào


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC, CẤP THPT

Ngày đăng: 20-08-2011
Đọc: 4528 lượt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN HÓA HỌC, CẤP THPT

(Kèm theo Công văn số...../BGDĐT-GDTrH ngày    tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường.

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh (HS), các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên (GV), HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

2. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ  năm học 2011 - 2012. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp.

3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung

Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:

Đối với các bài, các phần không dạy thì GV dùng thời lượng của các bài, các phần này dành cho các bài, các phần khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung được hướng dẫn là ”không dạy” hoặc ”đọc thêm”. Tuy nhiên, GV, HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.

Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả GV bộ môn.


3.1. Lớp 10

TT

Chương

Bài 

Trang 

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

2

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

1

8+9

38 - 42

Sự biến đổi tuần hoàn

Dạy gộp 02 bài và không hạn chế số tiết

 

3

Liên kết hóa học

2

12

58

Mục III. Tinh thể ion

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

3

14

69

Bài “Tinh thể nguyên tử và…”

Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.

4

16

75

Bảng 10. So sánh tinh thể…

Không dạy

76

Bài tập 6

Không yêu cầu HS làm

 

5

Nhóm Halogen

 

5

 

25

110

Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất

Không dạy, phần này đã có ở trang 117 – bài 27 – Luyện tập). GV hướng dẫn HS tự đọc thêm về Ứng dụng.

111

Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất

113

Mục 3 + 4: Ứng dụng – Sản xuất

 

6

Oxi - Lưu huỳnh

6

30

129

Mục II.2. Ảnh hưởng của …

Không dạy

7

31

133

Thí nghiệm 2. Sự biến đổi…

Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 2

8

35

148

Thí nghiệm 1 + 3.

Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 1 + 3

3.2. Lớp 11

TT

Chương

Bài 

Trang 

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

2

Ni tơPhôtpho

1

 

7

31

Mục VI.2. Trong phòng thí nghiệm

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

2

8

32

Hình 2.2. Sơ đồ cấu tạo…

Không dạy

34

Mục III.2.b. Tác dụng với clo

Không dạy, thay bằng PTHH (dòng 1­ trang 41)

3

9

43

Mục B.1.3. Nhận biết

Không dạy, vì thực tế chỉ nhận ion khác để còn lại ion này.

43+44

Mục C. Chu trình…

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

4

11

52

Mục IV.1. Trong phòng TN

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

5

13

61

Bài tập 3

Bỏ PTHH (1) và (2)

6

14

64

Thí nghiệm 3.b.

Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 3.b

 

3

Cacbon – Silic

7

15

67

Mục II.3. Fuleren

Không dạy

8

18

80-83

Bài “Công nghiệp Silicat”

Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

 

5

Hiđrocacbon no

9

 

26

117-120

Bài “Xicloankan”

Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

10

28

124

Thí nghiệm 2: Điều chế và thử…

Không bắt buộc tiến hành thí nghiệm 2

 

7

Hiđrocacbon thơm Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

11

35

157

Mục B.II. Naphtalen

Không dạy

12

37

163-169

Bài “Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên”

Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

 

8

Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol

14

39

174-177

Bài “Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon”

Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

15

40

185

Mục V.1.b. tổng hợp Glixerol

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

16

41

189

Mục I.2. Phân loại…

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

192

Mục II.4. Điều chế…

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

 

9

Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

 

17

 

44

200

Mục III.2.

Không dạy phản ứng oxi hóa anđehit bởi O2

201

Mục B. Xeton

Không dạy

203

Bài tập 6

Bỏ phần (e)

203

Bài tập 9

Không yêu cầu HS làm

18

46

212

Mục 2.b

Không dạy

214

Bài tập 1

Bỏ phần (g)

3.3. Lớp 12

TT

Chương

Bài 

Trang 

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

1

Este – Lipit

1

 

1

6

Mục IV. Điều chế

Không dạy cách điều chế este từ axetilen và axit

2

2

11

Bài tập 4

Không yêu cầu HS làm

12

Bài tập 5

Không yêu cầu HS làm

3

3

13-16

Bài “Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp”

Không dạy cả bài, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm và sử dụng thời gian để luyện tập.

 

2

Cacbohiđrat

4

5

23

Mục 2.b. oxi hóa bằng Cu(OH)2

Không dạy

25

Bài tập 2

Không yêu cầu HS làm

5

6

28

Hình 2.3. Công thức cấu trúc…

Không dạy

29

Sơ đồ sản xuất đường từ mía

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

6

7

37

Bài tập 1

Không yêu cầu HS làm

7

8

38

Thí nghiệm 3

Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 3

 

3

Amin – Aminoaxit - Protein

8

9

42

Mục 2.a) Thí nghiệm 1

Bỏ phần giải thích tính bazơ

44

Bài tập 4

Không yêu cầu HS làm

9

11

53

Mục III. Khái niệm về enzim…

Không dạy cả mục III

 

4

Polime và vật liệu Polime

10

13

61+62

Mục IV. Tính chất hóa học

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

11

14

67

Phần nhựa Rezol, Rezit

Không dạy

71+72

Mục IV. Keo dán tổng hợp

Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

12

16

78

Thí nghiệm 4

Không dạy và không tiến hành thí nghiệm 4

 

5

Đại cương về kim loại

13

17

81

Mục 2.a) – 2.b) – 2.c) Mạng…

Không dạy

 

6

Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ - Nhôm

14

25

109

Mục B. Một số …

Không dạy cả mục B, GV hướng dẫn HS tự đọc thêm

 

7

Sắt và một số kim loại quan trọng

15

31

140

Mục II.4. Tác dụng với nước

Không dạy

 

16

 

33

 

146

 

Hợp kim của sắt

Không dạy các loại lò luyện gang, thép (chỉ dạy thành phần hợp kim, nguyên tắc và các phản ứng xảy ra khi luyện gang, thép)

151

Bài tập 2

Không yêu cầu HS làm

17

35

156

Bài “ Đồng và hợp chất của…”

Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.

18

36

160

Bài “ Sơ lược về Niken,…”

Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập.

 

8

Phân biệt một số chất vô cơ

19

40

170

Nhận biết một số ion…

Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết và tổng kết cho HS

20

41

175

Nhận biết một số chất khí

Không dạy cả bài, sử dụng thời gian để luyện tập về nhận biết một số chất khí

 

9

Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường

21

43

182

Hóa học và vấn đề kinh tế

Hướng dẫn HS tự học ở nhà và điền phiếu trả lời hệ thống các câu hỏi do GV biên soạn, sau đó tổ chức đánh giá chéo trong HS (HS này đánh giá bài viết của HS khác)

22

44

190

Hóa học và vấn đề xã hội

 

 

______________________________


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


NHÓM HÓA TIẾN HÀNH THỐNG KÊ HỌC SINH YẾU KÉM (DƯỚI 5,0) NỘP CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CHẬM NHẤT VÀO THỨ SÁU NGÀY 9/6/2011

MẪU THỐNG KẾ ĐÃ GỬI QUA MAIL VÀ Ở PHÂN TAI NGUYÊN TRANG WEB NAY, LÀM XONG CÁC ĐỒNG CHÍ GỬI VỀ ttcmdia@gmail.com

Thông tin cần biết

  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 4