• LÃNG MẠN
  ước mơ
 • TÌNH YÊU
  Anh ơi em...
 • VÀ CHÚNG TA
  Aha
 • DA LAT
  đà lạt là thành phố trên cao nguyên
 • vinh ha long
  DI SẢN TỰ NHIÊN THẾ GIỚI
 • ĐỘNG PHONG NHA
  di sản tự nhiên
 • cảng nhà rồng
  nơi bác đi tìm đường cứu nước
 • HOA LỘC VỪNG
  VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN
 • XỨ SỞ MẶT TRỜI MỌC
  Biểu tượng xứ hoa đào


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ, CẤP THPT

Ngày đăng: 20-08-2011
Đọc: 5631 lượt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC

MÔN ĐỊA LÍ, CẤP THPT

(Kèm theo Công văn số........../BGDĐT-GDTrH ngày    tháng 8  năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

1. Mục tiêu của việc điều chỉnh nội dung dạy học

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường.

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng cắt giảm các nội dung quá khó, trùng lặp, chưa thật sự cần thiết đối với học sinh (HS), các câu hỏi, bài tập đòi hỏi phải khai thác quá sâu kiến thức lí thuyết, để giáo viên (GV), HS dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

2. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa (SGK) của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011 và được áp dụng từ  năm học 2011 - 2012. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng phù hợp.

3. Hướng dẫn thực hiện các nội dung

Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:

Đối với các bài, các phần không dạy thì GV dùng thời lượng của các bài, các phần này dành cho các bài, các phần khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung được hướng dẫn là ”không dạy” hoặc ”đọc thêm”. Tuy nhiên, GV, HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, các sở GDĐT, phòng GDĐT chỉ đạo các trường và GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.

Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao gửi cho tất cả GV bộ môn.

 

a) Lớp 10

STT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản

4

Cả bài

Không dạy

2

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

25

Mục I. Cấu trúc của Trái Đất

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

3

Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

39

Mục I. Khí quyển; 1. Cấu trúc của khí quyển

Không dạy

4

Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

49

Mục I. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển

Không dạy

 

5

Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

53

 

Mục II. Nội dung thực hành, phần 2, b

 

Không yêu cầu HS làm

6

Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

93

Mục II. Các loại hình quần cư

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

 

7

Bài 27. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

103

Mục III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, phần 2. Thể tổng hợp lãnh thổ nông nghiệp

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

 

 

Điều chỉnh thành: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của hai hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

8

Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi

113

Mục II. Các ngành chăn nuôi

Không dạy vai trò và đặc điểm của từng vật nuôi (cột 2 bảng thống kê SGK)

9

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

121

Mục II. Công nghiệp luyện kim

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không yêu cầu HS trả lời

10

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

126

Mục III. Công nghiệp cơ khí

Mục V. Công nghiệp hóa chất

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

Không dạy

Bỏ phần công nghiệp cơ khí

Không yêu cầu HS trả lời

 

11

Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

134

Mục III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3, 4, 5 từ "Ở mỗi nước lại có các thành phố..." đến hết mục

 

Không dạy

12

Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc

151

Cả bài

Không dạy

13

Bài 40. Địa lí ngành thương mại

154

Mục IV. Các tổ chức thương mại thế giới

Không dạy

b) Lớp 11

STT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 7. Liên minh châu Âu,  tiết  4. Cộng hòa Liên Bang Đức

57

Cả bài

Không dạy

 

2

 

Bài 12. Ô-xtrây-li-a, tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a

 

112

 

Cả bài

Không dạy

GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung của bài học làm tư liệu để viết báo cáo cho tiết 2.

c) Lớp 12

STT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 4. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

20

Cả bài

Không dạy

2

Bài 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)

24

Cả bài

Không dạy

3

Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

88

Mục 3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển dịch rõ nét

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập

Không dạy

 

Không yêu cầu HS trả lời

4

 

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

93

Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b. Sản xuất cây thực phẩm

Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b. Ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ

Không dạy

 

Không dạy ngành chăn nuôi dê, cừu

5

Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

98

Bài tập 1, ý b

Không yêu cầu HS làm

6

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

100

Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy thoái nhiều

 

Không dạy

7

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

106

Mục 1. Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta

Không dạy

8

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

125

Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Không dạy

 

9

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

145

 

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

10

Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

154

Cả bài

 

Không yêu cầu HS làm

11

Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ

155

 

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

12

Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

161

 

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

13

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

167

 

Mục 1. Khái quát chung

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

14

Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

176

Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng

Không dạy

15

Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

185

Mục 1. Các bộ phận hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long

Chỉ dạy nội dung về phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, thành phố, vị trí địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại không dạy.

3.2. Hướng dẫn khung phân phối chương trình

Trên cơ sở khung phân phối chương trình dưới đây, các cơ quan quản lí giáo dục ở địa phương xây dựng phân phối chương trình chi tiết cho từng học kì, các tiết ôn tập và kiểm tra sao cho phù hợp với đặc điểm giáo dục ở mỗi vùng miền.

a) Lớp 10

- Tổng số: 40 bài: 33 bài lí thuyết + 7 bài thực hành.

- Học kì I: 19 tuần (2 tiết/tuần) kết thúc ở bài 30: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.

- Học kì II: 18 tuần (1 tiết/tuần): các bài còn lại.

b) Lớp 11

- Tổng số: 12 bài (27 tiết): 19 tiết lí thuyết + 8 tiết thực hành.

- Học kì I: 19 tuần (1 tiết/tuần) kết thúc ở bài 8: Liên bang Nga.

- Học kì II: 18 tuần (1 tiết/tuần): các bài còn lại.

c) Lớp 12

- Tổng số: 42 bài: 35 bài lí thuyết + 7 bài thực hành

- Học kì I: 19 tuần (1 tiết/tuần) kết thúc ở bài 16: Đặc điểm dân số và sự phân bố dân cư

- Học kì II: 18 tuần (2 tiết/tuần): các bài còn lại./.

________________________________


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


NHÓM HÓA TIẾN HÀNH THỐNG KÊ HỌC SINH YẾU KÉM (DƯỚI 5,0) NỘP CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CHẬM NHẤT VÀO THỨ SÁU NGÀY 9/6/2011

MẪU THỐNG KẾ ĐÃ GỬI QUA MAIL VÀ Ở PHÂN TAI NGUYÊN TRANG WEB NAY, LÀM XONG CÁC ĐỒNG CHÍ GỬI VỀ ttcmdia@gmail.com

Thông tin cần biết

  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 4