• LÃNG MẠN
  ước mơ
 • TÌNH YÊU
  Anh ơi em...
 • VÀ CHÚNG TA
  Aha
 • DA LAT
  đà lạt là thành phố trên cao nguyên
 • vinh ha long
  DI SẢN TỰ NHIÊN THẾ GIỚI
 • ĐỘNG PHONG NHA
  di sản tự nhiên
 • cảng nhà rồng
  nơi bác đi tìm đường cứu nước
 • HOA LỘC VỪNG
  VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN
 • XỨ SỞ MẶT TRỜI MỌC
  Biểu tượng xứ hoa đào


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ

Ngày đăng: 16-08-2011
Đọc: 14559 lượt

LỚP 10

( CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) 

Cả năm: 37 tuần                              52 tiết

Học kỳ I: 19 tuần                                35 tiết

Học kỳ II: 18 tuần                             17 tiết

HỌC KỲ I

Phần I: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Chương I: BẢN ĐỒ

Tiết 1 Bài 1:   Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản.

Tiết 2 Bài 2:   Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Tiết 3 Bài 3:   Sử dụng bản đồ trong học tậpvà đời sống.

Tiết 4 Bài 4:   Thực hành: xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

Chương II: VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT

Tiết 5 Bài 5:   Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

Tiết 6 Bài 6:   Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

Chương III.      CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT

CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ

Tiết 7 Bài 7:   Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.

Tiết 8 Bài 8:   Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất.

Tiết 9 Bài 9:  Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất.

Tiết 10 Bài 9:  Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất (tt).

Tiết 11 Bài 10:   Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ.

Tiết 12 Bài 11:   Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.

Tiết 13 Bài 12:   Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính.

Tiết 14 Bài 13:   Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa.

Tiết 15 Bài 14:   Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hoá các đới và các kiểu khí hậu trên trái Đất. Phân tích biếu đồ một số kiểu khí hậu.

Tiết 16               Ôn tập

Tiết 17                Kiểm tra 1 tiết

Tiết 18 Bài 15:   Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất.

Tiết 19 Bài 16:   Sóng. thuỷ triều. Dòng biển.

Tiết 20 Bài 17:   Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng.

Tiết 21 Bài 18:   Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.

Tiết 22 Bài 19:   Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất.

Chương IV    MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ

Tiết 23 Bài 20:   Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Tiết 24 Bài 21:   Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.

Phần hai:  ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

Chương V      ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Tiết 25 Bài 22:   Dân số và sự gia tăng dân số.

Tiết 26 Bài 23:   Cơ cấu dân số.

Tiết 27 Bài 24:   Sự phân bố dân cư. Các loại hình quấn cư và đô thị hoá.

Tiết 28 Bài 25:   Thực hành : Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới.

Chương VI        CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Tiết 29 Bài 26:   Cơ cấu kinh tế.

Chương VII    ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP

Tiết 30 Bài 27:   Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Tiết 31 Bài 28:   Địa lí ngành trồng trọt.

Tiết 32 Bài 29:   Địa lí ngành chăn nuôi.

Tiết 33 Bài 30:   Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.

Tiết 34               Ôn tập

Tiết 35                Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

Chương VIII   ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP

Tiết 36 Bài 31:   Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp.

Tiết 37 Bài 32:   Địa lí các ngàng công nghiệp.

Tiết 38 Bài 32:    Địa lí các ngành công nghiệp (tt).

Tiết 39 Bài 33:   Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Tiết 40 Bài 34:   Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phấm công nghiệp trên thế giới.

Tiết 41                 Ôn tập

Tiết 42                  Kiểm tra 1 tiết

Chương IX   ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

Tiết 43 Bài 35:   Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ.

Tiết 44 Bài 36:  Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố giao thông vận tải.

Tiết 45 Bài 37:   Địa lí các ngành giao thông vận tải.

Tiết 46 Bài 38: Thực hành:Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma.

Tiết 47 Bài 39:   Ngành thông tin liên lạc.

Tiết 48 Bài 40:   Địa lí ngành thương mại.

Chương X  MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiết 49 Bài 41:   Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Tiết 50 Bài 42:   Môi trường và sự phát triển bền vững.

Tiết 51               Ôn tập

Tiết 52                Kiểm tra học kỳ II

 

 

LỚP 11( CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

Cả năm: 37 tuần                    35 tiết

Học kỳ I: 19 tuần                   18 tiết

Học kỳ II: 18 tuần                  17 tiết

 

HỌC KỲ I

 1. A. KHÁI QUÁT VỀ NỀN KINH TẾ- XÃ HỘI THẾ GIỚI

Tiết 1 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Tiết 2 Bài 2:   Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa quốc tế.

Tiết 3 Bài 3:   Một số vấn đề mang tính tòan cầu.

Tiết 4 Bài 4:   Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của tòan hóa đối với các nước đang phát triển.

Tiết 5,6,7  Bài 5:   Một số vấn đề của châu lục và khu vực.

Tiết 8             Kiểm tra viết 1 tiết

B. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Tiết 9,10,11 - Bài 6:   Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Tiết 12,13,14,15- Bài 7: Liên minh châu (EU).

Tiết 16 - Bài 8:   Liên Bang Nga.

Tiết 17               Ôn tập

Tiết 18              Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

Tiết 19,20 - Bài 8:   Liên Bang Nga (tt).

Tiết 21,22,23 - Bài 9:   Nhật Bản.

Tiết 24,25,26 - Bài 10:   Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tiết 27                   Kiểm tra viết 1 tiết

Tiết 28,29,30,31 -  Bài 11:    Khu vực Đông Nam Á

Tiết 32,33 - Bài 12:    Ô-xtây- li-a

Tiết 34                  Ôn tập

Tiết 35                  Kiểm tra học kỳ II

 

 

 

 

 

 

 

LỚP 12

(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

Cả năm:         37 tuần                                        52 tiết

Học kỳ I:       19 tuần                                         18 tiết.

Học kỳ II:     18 tuần                                          34 tiết.

HỌC KỲ I

Tiết 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập.

Tiết 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

Tiết 3: Thực hành: Vẽ bản đồ Việt Nam.

Tiết 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ.

Tiết 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ. (tt)

Tiết 6: Đất nước nhiều đồi núi .

Tiết 7: Đất nước nhiều đồi núi. (tt)

Tiết 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

Tiết 11: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tt)

Tiết 12: Thiên nhiên phân hoá đa dạng.

Tiết 13: Thiên nhiên phân hoá đa dạng.(tt)

Tiết 14: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi.

Tiết 15: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Tiết 16: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

Tiết 17: Ôn tập

Tiết 18: Kiểm tra học kỳ I

HỌC KỲ II

Tiết 19: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta.

Tiết 20: Lao động và việc làm.

Tiết 21: Đô thị hoá.

Tiết 22: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.

Tiết 23: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tiết 24: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta.

Tiết 25: Vấn đề phát triển nông nghiệp.

Tiết 26: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt.

Tiết 27: Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp.

Tiết 28: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Tiết 29: Cơ cấu ngành công nghiệp.

Tiết 30: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm.

Tiết 31: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Tiết 32: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp.

Tiết 33: Vấn đề phát triển ngành giao thông tải và thông tin liên lạc.

Tiết 34: Vấn đề phát triển thương mại và dịch vụ.

Tiết 35: Ôn tập kiểm tra 1 tiết

Tiết 36: Kiểm tra 1 tiết

Tiết 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc bộ.

Tiết 38: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng.

Tiết 39: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.

Tiết 40: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ.

Tiết 41: Vấn đề phát triển kinh tế- xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tiết 42: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên.

Tiết 43: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Tiết 44: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ.

Tiết 45: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ.

Tiết 46: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiết 47: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo.

Tiết 48: Các vùng kinh tế trọng điểm.

Tiết 49: Ôn tập

Tiết 50: Thi học kỳ II

Tiết 51: Địa lí địa phương

Tiết 52: Địa lí địa phương (tt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


NHÓM HÓA TIẾN HÀNH THỐNG KÊ HỌC SINH YẾU KÉM (DƯỚI 5,0) NỘP CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CHẬM NHẤT VÀO THỨ SÁU NGÀY 9/6/2011

MẪU THỐNG KẾ ĐÃ GỬI QUA MAIL VÀ Ở PHÂN TAI NGUYÊN TRANG WEB NAY, LÀM XONG CÁC ĐỒNG CHÍ GỬI VỀ ttcmdia@gmail.com

Thông tin cần biết

  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 4